Cenne informacje o rozwoju mowy dzieci

Kilka cennych informacji na temat rozwoju mowy dziecka
Normą rozwojową jest, jeśli dziecko w wieku:
0 -1 roku - komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku, głuży, gaworzy, wymawia pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, lala;
1 - 2 lat - Używa prawie wszystkich samogłosek, z wyjątkiem nosowych (ą, ę) oraz wymawia niektóre spółgłoski ( p, b, m, t, d, n, k, ś, ź, ć dź, ch). Pozostałe zastępuje innymi. Wypowiada się jednowyrazowo: np.: kaczka - kaka, pomidor - midol;
3 lat - porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski (p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź, dź, j, k, ki, g, gi, ch);
4 lat - wymawia głoski s, z, c, dz;
5 - 6 lat - wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r;
7 lat - ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

Rodzicu! Warto udać się z dzieckiem do logopedy, gdy:

Twoje dziecko ukończyło 1 r.ż
• a nie gaworzyło, czyli nie wydawało prostych sylab na przykład bababa, mamama,
• nadal oddycha stale przez usta,
• nadmiernie ślini się,
• ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów, krztusi się.

Twoje dziecko w okresie 1-2 r.ż.
• nie potrafi dmuchać,
• nie reaguje na zadawane pytania na przykład, „Gdzie jest lala?”, „Gdzie jest mama?
• nie wykonuje prostych poleceń na przykład „Daj misia”, „Pokaż gdzie masz oko?”
• porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu i mimiki.

Twoje dziecko w okresie między 3-4 r.ż.
• porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów,
• mowa jest niezrozumiała dla otoczenia,
• nie mówi głosek: „l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź”,
• wsuwa język miedzy zęby w trakcie oglądania na przykład bajek albo w czasie rozmowy z Wami.

Twoje dziecko w okresie między 5-6 r.ż
• głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi na przykład zamiast „buty” mówi „puty”.
• nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej,
• nie wymawia głosek „sz, ż, cz, dż”, czyli sepleni,
• nie wymawia głoski „r” albo zastępuje ją głoską „l” lub „j”,

• powtarza głoski (s-samolot),sylaby (bu-bu-buty),całe słowa, sprawiając wrażenie zacinania się.Kilka cennych informacji na temat rozwoju mowy dziecka
Normą rozwojową jest, jeśli dziecko w wieku:
0 -1 roku - komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku, głuży, gaworzy, wymawia pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, lala;
1 - 2 lat - Używa prawie wszystkich samogłosek, z wyjątkiem nosowych (ą, ę) oraz wymawia niektóre spółgłoski ( p, b, m, t, d, n, k, ś, ź, ć dź, ch). Pozostałe zastępuje innymi. Wypowiada się jednowyrazowo: np.: kaczka - kaka, pomidor - midol;
3 lat - porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski (p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź, dź, j, k, ki, g, gi, ch);
4 lat - wymawia głoski s, z, c, dz;
5 - 6 lat - wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r;
7 lat - ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

Przedszkolowo.pl logo