o nas

Nasze Przedszkole swoją działalność prowadzi już ponad pół wieku bowiem zostało utworzone 1.09.1961 roku .Dzisiaj absolwenci Przedszkola mają od 50-60 lat doczekali się swoich dzieci ,wnuków i z sentymentem wspominają przedszkolne czasy .
Przedszkole zaczynało pracę w trudnych warunkach lokalowych mając do dyspozycji malutką kuchnię i salę zabaw zapewniając opiekę ponad 30 osobowej gromadce dzieci w wieku od 3-6 lat
Personel Przedszkola stanowiły dwie osoby –kierownik przedszkola pełniąca obowiązki nauczyciela i intendenta oraz kucharka pełniąca również obowiązki woźnej. Z biegiem lat warunki pracy się poprawiały poprzez modernizację budynku przedszkolnego.
Emerytowana nauczycielka naszego przedszkola która rozpoczęła pracę1.09.1974 roku wspominała pierwsze lata swej pracy jako lata trudnej pracy bowiem pełniła nie tylko obowiązki kierownicze ale również nauczyciela , intendenta a czasami kucharki i woźnej. Do pomocy zatrudniona była kucharka na pół etatu pełniąca również obowiązki woźnej. Grupa przedszkolna liczyła ponad 30 dzieci w wieku od 3-6 lat .Przedszkole było 5 godzinne z przerwą nie wakacyjną lecz zimową na przełomie stycznia i lutego bowiem w miesiącach intensywnych prac polowych zapewniało opiekę dzieciom a tym samym stanowiło pomoc dla rodziców .Odpłatność za przedszkole w tym czasie była nie wysoka toteż dzieci było bardzo dużo .Rodziny wielodzietne posiadały zniżkę oraz mogły uiszczać opłatę poprzez sprzedaż płodów rolnych .Warunki pracy personelu były bardzo trudne np. w okresie zimowym pani woźna paliła w piecach kaflowych i w celach bezpieczeństwa nocowała w przedszkolu .Zmieniające się przepisy w zakresie odpłatności za przedszkole min, częste podwyżki wymagały wiele dodatkowych prac mających na celu zmniejszenia opłat przez rodziców min .personel wykonywał przetwory owocowo-warzywne i gromadził zapasy na zimę .Pomimo wielu wyrzeczeń i pracy bez wynagrodzenia atmosfera była bardzo serdeczna i rodzinna toteż nikt nie narzekał wręcz przeciwnie każdy się radował osiągnięciami.
Budynek przedszkolny zaadaptowany na cele przedszkolne wybudowany w latach przedwojennych wymagał wielu remontów toteż z powodu niskich nakładów finansowych dużą pomoc stanowili rodzice którzy chętnie włączali się w modernizację pomieszczeń.
Praca była nie łatwa ale dawała satysfakcję i dobre rezultaty które były zauważane w środowisku.
Były też bardzo trudne i smutne chwile gdyż w 1991 roku działalność przedszkola została zawieszona z powodu trudności finansowych. Personel przedszkola otrzymuje wypowiedzenia pracy w czerwcu tegoż roku. Podczas dwóch miesięcy wakacyjnych w wyniku rozmów z mieszkańcami oraz rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym poczyniono starania o cofnięcie decyzji likwidacji przedszkola. Przy zrozumieniu Wójta i Rady Gminy oraz przez redukcję etatów personelu przedszkole zostało ponownie powołane na nowych warunkach jako Przedszkole dwuoddziałowe z oddziałem mieszanym dzieci w wieku od 3-6 lat w budynku macierzystym i oddziałem dzieci 6-letnich mieszczącym się w szkole a później w budynku parafialnym Przedszkole pracowało sumiennie toteż jego osiągnięcia były wysoko oceniane w środowisku lokalnym oraz przez władze oświatowe.
Po 30-tu latach pracy pozostało wiele miłych wspomnień
Tak szybko- tak szybko
rok płynie po roku
Jak woda co płynie w górzystym potoku
Jak śnieg co topnieje
Gdy słonko mocno grzeje
i wiatr jesienny co czasem zbyt mocno wieje
Tak i moje trzydzieści lat pracy szybko minęło
I dziś przed oczami wspomnieniem stanęło
Wszystko się zmieniało wokół mnie wszędzie
Lecz do dziś pozostały i trwać będą niezmiennie
W mej głowie i pamięci
Małe nóżki dzieci tupiące po chodniku
Gwar dziecięcej zabawy pełnej radości i krzyku
Wesołe piosenki śpiewane w przedszkolu
I miłe zabawy w ogródku na polu
Ale najpiękniejsze w mych oczach zostały
Uśmiechy najszczersze dzieci mych kochanych
Całuję Was mocno dzieci me kochane
za uśmiech serdeczny, serduszka kochane
Obecnie na emeryturze często kieruje wzrok w stronę przedszkola a i przedszkole o mnie nie zapomniało bowiem jestem zapraszana na uroczystości przedszkolne ,wyjazdy integracyjne i inne spotkania
Dziękuję serdecznie personelowi przedszkola za życzliwość i na ręce Pani Dyrektor Grażyny Łazarek pragnę złożyć życzenia
Błogosławieństwa Bożego
Zdrowia najlepszego
Niech Was każde dziecko miłością darzy
Niech się spełni o czym każda z Was marzy
Każda troska niech szybko w cień znika
A na Waszej drodze dobro Was spotyka
Codzienny trud pracy niech będzie należycie oceniony
Sowicie przez Boga i ludzi wynagrodzony.


Z serdecznymi pozdrowieniami
Maria KubiśPrzedszkolowo.pl logo