Projekty unijne

Nasze przedszkole aż trzy razy realizowało projekty unijne pierwszy raz przypadło na rok szkolny 2009/2010 Projekt ,,Unia Europejska gości w Przedszkolu Publicznym w Siemiechowie" miał dwa cele główny:a)umożliwienie dzieciom dostępu do uczestnictwa w zajęciach języka angielskiego
b)umuzykalnienie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach rytmiki 24 chłopców i 21 dziewczynek.Wartość projektu: 49 988,50 Termin realizacji 1.12.2009 do 30.11.2010.Grupa docelowa: 45 przedszkolaków.
Drugi projekt to rok 2010/2011 od grudnia do czerwca realizowany był projekt unijny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich pod nazwą „Jesteśmy europejczykami”. Projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Jak i również wyrównanie indywidualnych różnic językowych, rozwój kompetencji interkulturowej, przezwyciężenie ograniczeń edukacyjno – środowiskowych poprzez objęcie dzieci zajęciami rozwijającymi zainteresowania, rozwijanie kompetencji w zakresie języka angielskiego, rozwój zdolności muzycznych, rozwijanie inwencji twórczych oraz zniwelowanie wad wymowy u przedszkolaków. W projekcie uczestniczyło 45 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Ostatnim projektem był projekt pod tytułem ,,Wesołe przedszkolaki" od 01.09.2011 do 30.06.2012.Cel główny -wyrównanie szans edukacyjnych u 20 chłopców i 23 dziewczynek mieszkańców gminy Gromnik w okresie od 1.09.2011 do 30.06.2012.
Projekt pozwolił 43 przedszkolakom opanować na szerszą wiedzę na dalszej ścieżce edukacyjnej dzieci w zakresie języka angielskiego i muzyki oraz z dziedziny kultury w ramach której dzieci pojechały na wycieczkę do Krakowa do teatru.


Przedszkolowo.pl logo