Rekrutcja na rok przedszkolny 2017/2018

OGŁOSZENIE
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Siemiechowie ogłasza rekrutację dzieci
do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

Szanowni rodzice:

Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej należy składać od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2017. Dyrektor przedszkola informuje, że w terminie od dnia 18.04.2017r. do 05.05.2017 r. przyjmowane będą wnioski rodziców dzieci, które chcą uczęszczać do naszego przedszkola.
Wypełnione wnioski można składać codziennie u dyrektora przedszkola w godzinach od 8;00-16;00.„Regulamin rekrutacji” jest zamieszczony na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Siemiechowie oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola.
, „Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola”, deklaracje oraz druki oświadczeń są do pobrania na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Siemiechowie www.przedszkolesiemiechow.pl w zakładce rekrutacja oraz w przedszkolu.


Przedszkolowo.pl logo