Rekrutcja na rok przedszkolny 2018/2019

Zapisy do Przedszkola- ważne!
Szanowni Rodzice
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Siemiechowie informuje, że od 19 lutego 2018 r. r rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkola.
W terminie od dnia 19 lutego 2018 r. do 09 marca 2018 r. przyjmowane będą wnioski na wolne miejsca od rodziców dzieci, którzy chcą zapisać dziecko po raz pierwszy do naszego przedszkola. Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci 3,4,5,6- letnie z terenu Gminy Gromnik. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola- Aktualności, oraz bezpośrednio w placówce u dyrektora przedszkola. Wnioski można odebrać w przedszkolu codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 i wypełnione prosimy składać u dyrektora przedszkola.

Informacje dodatkowe
Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola również zobowiązani są do odebrania oraz wypełnienia nowej deklaracji w celu kontynuowania edukacji w naszej placówce – w tym roku termin składania deklaracji jest od 08 lutego 2018 r do 16 lutego 2018r.
W roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie – urodzone 2012 roku.

Szanowni Rodzice

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Siemiechowie informuje, że od 08 lutego 2018 r. r rozpocznie się składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko aktualnie uczęszcza.

W terminie od dnia 08 lutego 2018 r. do 16 lutego 2018 r. przyjmowane będą deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu. Jeżeli rodzice nie złożą deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, dziecko nie zostanie przyjęte od 01 września do przedszkola.

Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola- Aktualności, oraz bezpośrednio w placówce u dyrektora przedszkola. Deklaracje można odebrać w przedszkolu codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 i wypełnione prosimy składać u dyrektora przedszkola lub u nauczyciela w oddziale II.


Przedszkolowo.pl logo