Rekrutcja na rok przedszkolny 2021/2022

Terminy postepowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkony 2021/2022.
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Siemiechowie informuje, że deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko aktualnie uczęszcza należy składać w dniach od 08.02.2021r. do 15.02.2021r. u dyrektora przedszkola lub nauczycielki oddziału II. Jeżeli rodzice nie złożą deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, dziecko nie zostanie przyjęte od 1 wrzesnia do przedszkola.
Ponadto ogłasza rekrutację dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
Zapisów można będzie dokonywać codziennie od 16.02.2021r. do 01.03.2021r. u dyrektora przedszkola.

Deklaracje i wnioski będą dostępne w przedszkolu lub na stronie internetowej przedszkola.


Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola
Publicznego
w Siemiechowie
Przedszkolowo.pl logo