Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

8.00-8.45 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, samorzutne
służące organizacji pomysłów dzieci. Zabawy według inwencji dzieci
w kącikach tematycznych. Zabawy integrujące grupę. Rozmowy
kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

8.45-9.05 Zabawa dydaktyczna. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

9.05-9.15 Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe.

9.15-10.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
Zajęcia z dziećmi organizowane i kierowane przez nauczyciela.

10.15-11.30 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w
ogrodzie, na łące itp) - gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,
obserwacje przyrodnicze, place gospodarczo-porządkowe i ogrodnicze.
Zabawy dowolne dzieci w sali lub na placu zabaw.

11.30-12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe. Obiad.

12.00-12.15 Odpoczynek dzieci regulowany przez nauczyciela.
Ćwiczenia relaksujące.

12.15-12.45 Zabawy i gry dydaktyczne, zabawy tematyczne, konstrukcyjne,
ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi,
dostosowanie do ich możliwości i potrzeb.

12.45-13.30 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

13.30-14.00 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym - gry i zabawy ruchowe,
obserwacje przyrodnicze , place porządkowe, gospodarcze
i ogrodnicze.

14.00-14.10 Zabawy ruchowe.

14.10-14.30 Przygotowania do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30-15.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich
możliwości i potrzeb . Zajęcia dodatkowe dla dzieci o
szczególnych zainteresowaniach.

15.30-16.00 Zabawy dowolne, samorzutne w sali lub w ogrodzie
przedszkolnym wg zainteresowań dzieci. Rozejście się dzieci.
Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami.
Przedszkolowo.pl logo