Zajęcia

Przedszkole oferuje swoim pociechom wiele ciekawych zajęć podczas całego dnia w godz. 8.00 – 16.00

Edukacja językowa
Zajęcia umuzykalniające z elementami gimnastyki korekcyjnej
Edukacja artystyczna
Edukacja ekologiczno przyrodnicza
Kinezjologia Edukacyjna według Paula Dennisona
Edukacja zdrowotna
Edukacja społeczna i otoczenie techniczne
Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
Edukacja matematyczna
Edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości
Zabawy wyciszające i rozluźniające
Zajęcia doświadczalno-eksperymentalne
Zajęcia wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka
Rozwijanie naturalnych umiejętności zabawy
Myślenie twórcze
Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci
Wychowanie przez sztukę zajęcia z cyklu: DZIECKO WIDZEM I AKTOREM, MUZYKA, ŚPIEW, PLĄSY I TAŃCE, RÓŻNE FORMY PLASTYCZNE
Logo rytmika z elementami ortofonii
Zajęcia komputerowe
Wycieczki tematyczne
Zielone Przedszkole
Przygotowanie przez dzieci okolicznościowych teatrzyków i inscenizacji
Udział w konkursach, festiwalach
Teatrzyki
Imprezy urodzinowe, okolicznościowe
Przedszkolowo.pl logo